BDNF ???

BDNF ( brain-derived neurotrophic factor) – neurotrofický mozgový faktor, proteín, ktorý podnecuje rast mozgových buniek, stimuluje neurogenézu, pomáha nášmu mozgu adaptovať sa (neuroplasticita), má význam pre dlhodobú pamäť,zvyšuje našu schopnosť učiť sa, chráni náš mozog pred neurodegeneratívnymi ochoreniami ( alzheimer, parkinson,…). BDNF je takisto jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúci dlžku života.

Kto kontroluje úroveň BDNF ? My sami!!! Áno,my môžme zvyšiť hladinu nášho BDNF pomerne jednoduchými zdraviu prospešnými intervenciami, napr. cvičením, fyzickou aktivitou. Takisto dostatočným spánkom, výživou,…

Poďme teda zvyšovať našu hladinu nášho BDNF jednoducho – hlavne sa hýbme, prechádzajme sa, behajme ,…