Nadšenec moderného konceptu reziliencie.

Po štúdiu prírodnych vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode, pôsobil v retailových reťazcoch Carrefour a Jednota, no hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde začínal na pozícii vedúceho obchodného tímu a viac ako 11 rokov zastával pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval nielen na bežnej operatíve obchodu, bol zodpovedný za výsledky tímu distribúcie tovaru, spolupracoval takisto na projektoch zákazníckych stratégií, vzdelávacích programov pre zamestnancov,  marketingu.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh manažmentu, leadershipu, z oblastí psychológie, neurovedy, neurobiológie a zdravého stravovania a objavovaním techník reziliencie.

„Základným pilierom reziliencie je energy manažment. Som však nadšenec celého konceptu reziliencie. Rád sa neustále vzdelávam, objavujem, experimentujem:).“