BDNF ???

BDNF ( brain-derived neurotrophic factor) – neurotrofický mozgový faktor, proteín, ktorý podnecuje rast mozgových buniek, stimuluje neurogenézu, pomáha nášmu mozgu adaptovať sa (neuroplasticita), má význam pre dlhodobú pamäť,zvyšuje našu schopnosť učiť sa, chráni náš mozog pred neurodegeneratívnymi ochoreniami ( alzheimer, parkinson,…). BDNF je takisto jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúci dlžku života.

BDNF je doslova zázračná substancia. A my môžeme hladinu BDNF efektívne zvýšiť. Áno – pomerne jednoduchými zdraviu prospešnými intervenciami, napr. cvičením, fyzickou aktivitou. Takisto dostatočným spánkom, výživou,…

Poďme teda zvyšovať našu hladinu nášho BDNF jednoducho – skúsme sa viac hýbať, športovať, … Každý pohyb sa ráta.