EFT – tapping

Keď som sa vôbec po 1vý x oboznámil s technikou EFT ( emotional freedom technique), moje myšlienky boli možno obdobné ako tie vaše :). “Čo je to za nezmysel?”. Naozaj to vyzerá úplne crazy, no Dr. Peta Stapleton nám vo svojej knihe Science behind tapping: a proven stress managment technique for the mind and body, predkladá fakty, prečo tapping (EFT) funguje, prečo je pomerne jednoduchou technikou pomáhajucou nielen so stresom, úzkosťou, depresiami, pomáha takisto sa vysporiadať s nekontrolovaným prejedánim sa (… v znížení hmotnosti ), so závislosťami ( fajčenie, alkohol,…). Tapping nám môže pomôcť byť viac koncentrovanejší, efektívnejší, produktívnejší… EFT ovplyvňuje predovšetkým amygdalu-stresové centrum, produkciu stresových hormónov, hlavne kortizolu,vplýva aj na expresiu génov a stimuláciu rôznych častí mozgu. Tapping samozrejme nie je”všeliek”, ale účinne a efektívne pomáha znížiť stres.Je dôležité, aby sme pri tappingu boli špecifickí a presní pri definovaní nášho aktuálneho problému, situácie, ktorú chceme cez EFT ( tapping) riešiť. Rovnako dôležité je byť trpezlivý – “poklepávanie” po EFT bodoch vykonávame dovtedy, kým nepocítime úľavu.

Hand drawing Stress prohibition sign concept with marker on transparent wipe board. Reduce stress.

Súhlasím, nie je to úplne bežná technika pomáhajúca nám uľaviť od stresu, ale jednoznačne funguje. Vyskúšajte 🙂