Efektívne pracujme s našim “prepínačom” …pre zdravie

Biológia, hlavne biológia človeka, ma fascinuje viac ako keď som ju na výške študoval 😊

Je úžasné ako sa vedcom darí viac rozumieť „bunkovej alchýmii“, prinášať nové objavy ( napr. 2019 – objav funkcie enzýmu telomerázy, 2016 – mechanizmus autofágie, oba počiny ocenené Nobelovou cenou alebo disponujeme významnými znalosťami fungovania komplexu mTOR.)  ktoré  dokážeme prakticky uchopiť v našom bežnom dennom fungovaní a urobiť efektívne kroky pre svoje zdravie, energiu, rezilienciu. Dokážeme účinne pomôcť nášmu telu „vytvoriť psychicky a fyzicky odolnú mašinu.“

Práve spominaný komplex mTOR je pod intenzívnym drobnohľadom súčasnych vedeckých špičiek.

„Pamätajme si, mTOR, budeme o ňom onedlho ešte veľa počuť!“ (Mudr. Igor Bukovský, Phd.,  Zachráňte svoje črevo, aj pečeň, žlčník, aj pankreas)

„ Veľmi dôležité pre naše zdravie je ako pracujeme so svojim „prepínačom“ (mTOR- proteinový bunkový kompex regulujúci metabolické procesy ), ako pravidelne prepíname medzi fázou bunkového „samo- čistenia“ a „rastovou fázou“ ( tvorba svalov, ukladanie tuku,…). Žiaľ, pri našom súčasnom životnom štýle máme väčšinou prepínač iba „ v rastovom móde“, často v extrémnom režime, akcelerujeme tak naše stárnutie, trápia nás chronické ochorenia“ ( J.W. Clement)

Čo  môžeme urobiť ihneď pre svoje zdravie?

 Ako efektívne regulovať „prepínač“ ?

Ako ho pravidelne prepínať do fázy „samočistenia“, tzv. autofágie ?

 Veľmi dôležité je dopriať si trochu nepohody, trochu prospešného stresu, tzv. hormézy. ( „čo ťa nezabije, to ťa posilní“ – F.Nietzche). Pravidelným vystavovaním sa miernej a dočasnej záťaže, dostatočnou následnou regeneráciou, sa stávame odolnejší, výkonnejší. Vytvárame stresu- odolný organizmus.

Mnohé hormetické aktivity určite poznáte. Napríklad aj pohyb je typom hormézy. Presne tak. Ak sa pravidelne venujeme fyzickým aktivitám, napríklad posilňovaniu, dokážeme podnecovať naše svalstvo k rastu, časom vládzeme viac, sme silnejší. Nesmieme však zabúdať na kvalitnú regeneráciu. Nesmieme sa zároveň pretrénovať. To je princíp hormézy, dávky stresu musia byť dočasné a postupne stupňujúce sa. Organizmus sa musí zotaviť.

Signálom pre „prepínanie“ do režimu upratovania, bunkového samočistenia, je kalorický deficit, hladovanie, rôzne formy pôstu. Pozor však, pamätajme na odsek vyššie – stres musí byť dočasný a postupne zvyšujúci sa.

V praxi to znamená, že nezačneme hneď ničiť svoje telo dlhotrvajúcimi hladovkami. Urobíme viac škody ako osohu, dostaneme telo do extrémneho stresu. Často sa  chytíme do pasce neustáleho hladovania, extrémne dlhodobo znížime kalorický príjem, zablokujeme tak metabolizmus, sme v hormonálnej nerovnováhe. Dôležitá je naša metabolická flexibilita. Stres ( z hladovania) musí byť postupný a dočasný. Musí byť prestriedaný „rastovým režimom.“

Dôležité v počiatočnej fáze je menšie „stravovacie okno.“ Ideálne ak konzumujeme svoje denné jedlá v časovom rozpätí max. 12 hodín a skôr. ( príklad – ak raňajky o 6tej, večera maximálne o 18tej a skôr)  Nezobkáme celý deň malé dávky jedál, naopak. Pre zdravého a dospelého človeka je ideálne konzumovať max. 2- 3 jedlá za deň, v časovom rozpätí 10- max. 12 hodín.  Žiaľ, v tomto pravidle nie sme príliš disciplinovaní. Dr. Satchinanda Panda v jednom zo svojich výskumov tvrdí, že viac ako 90 % konzumuje svoje jedlá, snacky celý deň, zobkáme viac ako 12 hodín denne, čo je metabolická katastrofa pre naše telo, tvrdí.

V ďalšej fáze je dobré pomaly predlžovať čas bez jedla, napr. raz týždenne si dopriať prerušované/ prechodné hladovanie , kedy telu doprajeme oddych od jedla napr. 16 alebo 18 hodín. ( ak posledné jedlo dňa je napríklad večera o 18 tej a našim prvým jedlom nasledujúci deň je obed o 12 tej, dopriali sme si 18 hodinový pôst).

Nezabúdajme prosím, lepšie je pravidelný a postupný tréning. Nesnažme sa trhať rekordy. ( „princíp hormézy“)

„Naučme sa pravidelne „prepínať“ režimy v našom tele. Naučme sa pravidelne aplikovať jednoduchšie i pokročilejšie formy hormézy.( rôzne druhy pôstu, cvičenia – HIIT, SIT, otužovanie, saunovanie, hypoxické tréningy dýchania, xenohorméza,…)  

Urobme každý deň niečo prospešné pre svoje zdravie, odolnosť, rezilienciu.

Na zdravie 😊