WEBINÁR
"ZDRAVIE A REZILIENCIA"

ZDRAVIE / ODOLNOSŤ / REZILIENCIA​

Vytvorte si vlastný plán zdravia, odolnosti, reziliencie. Vytvorte si vlastný denný ” rezilientný” systém. Dobíjajte svoje baterky pravidelne.

Lektor: Mgr. Luboš Jagelek

Cena: 49 € 

 
Termíny: 
17.07. 09:00 – 12:00