„Vtedy, keď nedokážeme zmeniť situáciu,
stojíme pred výzvou zmeniť seba.“

Viktor Frankl

O nás

REZILIENCIA SA PRE NÁS STALA ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM.

Vďaka pochopeniu a vedomej práci na osvojovaní  žiadúcich, mikro-rezilientných návykov, v štyroch kľúčových pilieroch reziliencie:

 • fyzickom: napr. dobrý spánok, kvalitná strava, vedomé dýchanie, dostatočný pohyb, …
 • emocionálnom: napr. dbať na kvalitu vecí a ľudí, s ktorými trávime čas, vedome trénovať cnosti ako: empatia, dôvera a trpezlivosť, …
 • mentálnom: napr. meditácia, učenie, ale aj fyzická práca, …
 • hodnotovom: napr. klarifikácia (vyjasňovanie) osobných hodnôt, vízií, cieľov a následná odvaha žiť v súlade s nimi – teda, tréning etickej kongruencie,

sme vhodne uchopili rozvoj našej osobnej reziliencie a energy-manažmentu. Na vlastnom príklade sme sa utvrdili, že základom pre optimalizáciu nášho výkonu tak v osobnej, ako aj pracovnej oblasti, je konzistentné vykonávanie každodenných rutinných činností, tzv. mikro-rezilientných návykov, ktoré prostredníctvom prepojenia s našimi osobnými hodnotami dokážu vytvoriť silné jadro nášho osobného nastavenia = NÁŠHO SYSTÉMU.

HLAVNÝM CIEĽOM NÁŠHO DOBRE NASTAVENÉHO SYSTÉMU JE AUTOMATIZÁCIA ČINNOSTÍ, KTORÉ MAJÚ ZÁSADNÝ VPLYV NA EFEKTIVITU A OPTIMALIZÁCIU NÁŠHO VÝKONU.

AKO SME SA VLASTNE DOPRACOVALI K TOMU ČO ROBÍME?

Som vďačná môjmu manželovi, že mi v roku 2013 predstavil koncept reziliencie a neustále ma povzbudzoval k tomu, aby som si v oblasti pozitívnej psychológie, z ktorej tento koncept vychádza prehlbovala svoje poznatky. Som vďačná za to, že som mala možnosť nahliadnuť priamo do kuchyne, kde sa tento koncept „varil“ a to University of Pennsylvania. Mojimi učiteľmi boli Martin Seligman, Karen Reivich, James Pawelski a Angela Duckworth. Nie len odborníci, ale aj vzácni ľudia!

Zároveň sa chcem poďakovať aj Lubošovi Jagelkovi. Vďaka jeho podpore sme mohli v roku 2019 úspešne zrealizovať prvú manažérsku konferenciu, „Festival reziliencie 2019:  leadership, etika a reziliencia“, ktorej cieľom bolo zdôrazniť praktický význam reziliencie v rôznych oblastiach života.

Ambasádormi, nie len tohto úspešného projektu, boli pre nasledovné oblasti, tieto významné osobnosti:

 • z oblasti športu: naša najúspešnejšia olympionička, Anastasia Kuzmina,
 • z oblasti biznisu: Bobby Ukrop, CEO Ukrop´s Homestyle Foods, USA,
 • z oblasti akademického ukotvenia leadershipu, etiky a reziliencie: emeritná profesorka ,  Joanne B. Ciulla –  bývala prezidentka International Leadership Association, USA,
 • z oblasti vzdelávania: Iwona Kuraszko Bolöv (SWE),
 • a ďalší.

Som vďačná aj za dlhodobú dôveru a spoluprácu:

 • skutočnému lídrovi Bobby Ukrop, ktorý pre mňa stelesňuje vzor morálneho lídra a reziliencie tak v osobnom ako aj profesionálnom živote. Dôkazom jeho etickej kongruencie bolo hodnotenie jeho firmy magazínom Fortune, štyrikrát v rade za sebou, ako jeden zo 100 najlepších zamestnávateľov v USA. Bol to práve Bobby, ktorý mi spolu s jeho manželkou Jayne v roku 2002 umožnili spoznať profesorku Joanne B. Ciulla, zakladateľku svetovo prvej školy, kde sa dal študovať leadership ako študijný odbor, na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA. Práve tu začala moja láska k leadershipu, etike a reziliencii. Od tohto času (2002) ma Bobby, Jayne a Joanne neustále podporovali v učení a následnom zdieľaní poznatkov z danej oblasti, tu, na našom krásnom Slovensku. Práve vďaka ich dôvere vznikol aj študijný program: Zuzana Simoniova Cmelikova Visiting Scholar Program in Leadership and Ethics . Tento program pre „Visiting Scholars“ umožňuje mladým lídrom z postkomunistických krajín a krajín s „rozvíjajúcou sa ekonomikou“ prísť študovať na túto prestížnu univerzitu.  Takto som spoznala dámu, odborníčku na leadership, prvú absolventku tohto programu, Dr. Iwonu Kuraszko a profesora na oblasť „Business Ethics“ Laszlo Zsolnai. Som hrdá, že obidvaja sú tiež súčasťou našich rozvojových aktivít v oblasti leadershipu, etiky a reziliencie.
 • profesorovi Léo Fernando Castelhano Bruno, z Fundação Dom Cabral, Brazília, ktorý ma od roku 2006 morálne podporuje a zdieľa svoje poznatky aj s našimi slovenskými manažérmi. Práve on nám dal oprávnenie používať jeho diagnostické testy na meranie hodnôt a rezilientného kvocientu (RQ).
 • profesorovi Edwardovi Freemanovi, zakladateľovi „Teórie stakeholderov“ za jeho cenné konzultácie pri písaní mojej dizertačnej práce na Darden School of Business, University of Virginia v USA. Profesor Ed Freeman ma inšpiroval k posunutiu konceptu reziliencie aj do organizačnej dimenzie a prepojenia jeho teórie stakeholderov s rezilienciou, výsledkom čoho je môj model „organizačnej reziliencie“.
 • V neposlednom rade som vďačná svojej alma mater, Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici,  môjmu manželovi a mojim rodičom, bez pomoci a podpory ktorých by som nemohla robiť to, čomu skutočne verím.

Ďakujem aj Vám, ktorých zaujala naša dlhodobá práca. Bude nás tešiť, pokiaľ Vám informácie a naše rozvojové aktivity budú dávať zmysel a pomáhať Vám k optimalizácii Vášho osobného, tímového či organizačného výkonu.

Veríme, že byť lepším sa dá! … naša reziliencia však musí ísť „ruka v ruke“ s našim hodnotovým nastavením. Tak to potom dáva zmysel.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia!

Prvá konferencia Reziliencie

Ďakujeme Vám

Aj vďaka Vašej podpore sme organizovali Prvú konferenciu o Reziliencii 2019

Ďakujeme skvelým hosťom, všetkým účastníkom prvej konferencii o reziliencii:
Festival reziliencie 2019: leadership, etika, reziliencia.

Ďakujeme našim headlinerom akcie: Anastasia Kuzmina & Bobby Ukrop (USA). Ďakujeme Vám za vašu podporu a dôveru.

Snaha,urobiť HR & manažment konferenciu trochu inak, sa podarila…. Vďaka Vám všetkým!

Speakri

Bobby Ukrop (USA)

Podnikateľ, filantrop a „community leader“, Prezident a CEO Ukrop´s Homestyle Foods

Joanne B. Ciulla (USA)

Svetovouznávaná „guru“ v oblasti Leadership Studies, riaditeľka Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick

Iwona Kuraszko Bolöv (SWE)

Odborníčka v oblastiach leadership, etika a udržateľný rozvoj.

Anastasia Kuzmina

Naša najúspešnejšia olympionička

Katarína Mercelová

HR špecialistka

Tinka Karmažin

Zakladeľka značky Tinkinerecepty.sk, autorka najpredávanejších kníh o varení

Martin Thám

Certifikovaný inštruktor Wim Hof Method

Vojtech Artz

Prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Zuzana Čmelíková

co-founder www.reziliencia.sk

Zuzana Szaraz

HR špecialista

Tina Redenkovičová

Úspešná podnikateľka, lektor, mediátor, kouč

ČO POVEDALI O REZILIENCII

Reziliencia je schopnosť byť víťazom, v súkromnom aj pracovnom živote. Je to vytrvalá práca na tom, čo nám dáva zmysel a posúva nás vpred.

Anastasia Kuzmina – naša najúspešnejšia olympionička

Reziliencia je naša schopnosť nikdy sa nevzdať v našom záväzku k vlastnému i spoločenskému rozvoju a to i napriek rizikám, tlakom a problémom.

Leo Fernando Castelhano Bruno – Profesor, Fundação Dom Cabral, Brazília, odborník na „Situational leadership“.

Reziliencia je kľúčom k udržateľne morálnemu leadershipu.

Sandra Peart – Dekanka, Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť fyzicky, mentálne a emocionálne pevný i napriek dlhodobej neprianzi. Je to naša schopnosť vybudovať si vnútornú odolnosť a zameranosť na dosahovanie cieľov a to i napriek nepriaznivým okolnostiam.

Bobby Ukrop – Prezident a CEO spoločnosti

Reziliencia je to čo nám dodá silu a odvahu keď už nevládzeme a umožní nám „vrátiť sa späť“ na našu cestu za dosiahnutím dobrého a šťastného života.

Joanne B. Ciulla – Profesorka, Department of Management and Global Business, Riaditeľka, Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť pravdivým sám k sebe, čo znamená plne dôverovať svojim hodnotám – morálne konanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu v profesionálnom živote ako aj k žitiu dobrého a zmyslom naplneného života.

Laszlo Zsolnai – Prezident, European SPES Institute, Leuven, Belgicko, Profesor a riaditeľ Business Ethics Center, Corvinus University of Budapest, Maďarsko

Zdroj reziliencie je v etike – tá je tiež základom pre morálne hodnoty.

Iwona Kuraszko – autorka programu „Feamale Leaders for Change“, Karolinska Institute, Švédsko

Články

Reziliencia obyčajnej mamy

Som mamou dvoch úžasných detí. Janíka a Emky. Kým som  nemala deti verila som tomu, že vzdelanie a praktické skúsenosti, ktoré som m…

Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Reziliencia je kľúč k vašej transformácii na profesionálne aj súkromne úspešného a vnútorne vyrovnaného výkonného človeka. Nie je to však…

Leadership a reziliencia: 7 znakov rezilientného lídra

Každý deň realizujeme veľké množstvo rozhodnutí a dostávame sa do situácií, pri ktorých nie je ľahké nachádzať tie najsprávnejšie riešenia. Leaders…