“Sme nadšencami moderného konceptu reziliencie. Radi sa neustále vzdelávame, učíme a objavujeme nové techniky reziliencie.Teší nás zdieľanie konceptu reziliencie s Vami.” Zuzana Čmelíkova & Luboš Jagelek

Aj vďaka Vašej podpore sme organizovali Prvú konferenciu o Reziliencii 2019

Prvá konferencia Reziliencie

Ďakujeme Vám

Ďakujeme skvelým hosťom, všetkým účastníkom prvej konferencii o reziliencii: Festival reziliencie 2019: leadership, etika, reziliencia.

Ďakujeme našim headlinerom akcie: Anastasia Kuzmina & Bobby Ukrop (USA). Ďakujeme Vám za vašu podporu a dôveru.

…veľká poklona odvážlivcom, ktorí už tu začali pracovať na svojej reziliencii 🙂 Začali s otužovaním a Wim Hof technikou 🙂 Bravóóó

Snaha,urobiť HR & manažment konferenciu trochu inak, sa podarila…. Vďaka Vám všetkým!

Speakri

Bobby Ukrop (USA)

Podnikateľ, filantrop a „community leader“, Prezident a CEO Ukrop´s Homestyle Foods

Joanne B. Ciulla (USA)

Svetovouznávaná „guru“ v oblasti Leadership Studies, riaditeľka Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick

Iwona Kuraszko Bolöv (SWE)

Odborníčka v oblastiach leadership, etika a udržateľný rozvoj.

Anastasia Kuzmina

Naša najúspešnejšia olympionička

Katarína Mercelová

HR špecialistka

Tinka Karmažin

Zakladeľka značky Tinkinerecepty.sk, autorka najpredávanejších kníh o varení

Martin Thám

Certifikovaný inštruktor Wim Hof Method

Vojtech Artz

Prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Zuzana Čmelíková

Odborníčka organizačnej etiky & leadershipu

Zuzana Szaraz

HR špecialista

Tina Redenkovičová

Úspešná podnikateľka, lektor, mediátor, kouč

O nás

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

Už počas jej štúdia doma a v zahraničí prebudila svoju vášeň k sebapoznávaniu a sebauvedomovaniu v individuálnom aj organizačnom kontexte. Za týmto účelom absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville.

Odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA.

Od roku 2009 do 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačnej kultúry a leadershipu. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografii.

V roku 2017 bola finalistkou súťaže Lektor roka 2017. Viac ako pätnásť rokov sa venuje trénerskej činnosti najmä v oblastiach leadershipu, firemnej kultúry a osobnostného rozvoja. Jej najväčšou vášňou v pracovnej oblasti sa stala reziliencia.

Zuzana je aktívnou členkou národných a medzinárodných inštitúcií (SOPK, ILA, ISBEE, European SPES Institute).

„Našou úlohou je vedieť včas rozpoznať, čo je pre nás skutočne dôležité a zmysluplné. Som presvedčená, že dôležité nie sú len naše ciele, ale aj spôsob, akým ich dosahujeme. Odvaha žiť v súlade so svojimi morálnymi hodnotami je srdcom našej reziliencie.“

Mgr. Luboš Jagelek

Nadšenec moderného konceptu reziliencie , zdravého životného štýlu.

Po štúdiu prírodných vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode. Pôsobil v retailových reťazcoch Carrefour a Jednota, no hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde začínal na pozícii vedúceho obchodného tímu a viac ako 11 rokov zastával pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval vo svojej pozícii nielen na bežnej operatíve obchodu, bol zodpovedný za výsledky tímu distribúcie tovaru, spolupracoval takisto na projektoch zákazníckych stratégií, vzdelávacích programov pre zamestnancov,  marketingu.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh o manažmente, leadershipe, takisto z oblastí psychológie, biológie človeka, zdravého životného štýlu a  objavovaním techník reziliencie.

Základným pilierom reziliencie je zdravie. Zdravý životný štýl – štúdium odbornej literatúry, neustále vzdelávanie sa, experimentovanie a zdieľanie poznatkov je moja vášeň, hobby. Dôležité je denné praktizovanie malých :mikro-rezilientných návykov prospešných pre naše zdravie.

ČO POVEDALI O REZILIENCII

Reziliencia je schopnosť byť víťazom, v súkromnom aj pracovnom živote. Je to vytrvalá práca na tom, čo nám dáva zmysel a posúva nás vpred.

Anastasia Kuzmina – naša najúspešnejšia olympionička

Reziliencia je naša schopnosť nikdy sa nevzdať v našom záväzku k vlastnému i spoločenskému rozvoju a to i napriek rizikám, tlakom a problémom.

Leo Fernando Castelhano Bruno – Profesor, Fundação Dom Cabral, Brazília, odborník na „Situational leadership“.

Reziliencia je kľúčom k udržateľne morálnemu leadershipu.

Sandra Peart – Dekanka, Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť fyzicky, mentálne a emocionálne pevný i napriek dlhodobej neprianzi. Je to naša schopnosť vybudovať si vnútornú odolnosť a zameranosť na dosahovanie cieľov a to i napriek nepriaznivým okolnostiam.

Bobby Ukrop – Prezident a CEO spoločnosti

Reziliencia je to čo nám dodá silu a odvahu keď už nevládzeme a umožní nám „vrátiť sa späť“ na našu cestu za dosiahnutím dobrého a šťastného života.

Joanne B. Ciulla – Profesorka, Department of Management and Global Business, Riaditeľka, Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť pravdivým sám k sebe, čo znamená plne dôverovať svojim hodnotám – morálne konanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu v profesionálnom živote ako aj k žitiu dobrého a zmyslom naplneného života.

Laszlo Zsolnai – Prezident, European SPES Institute, Leuven, Belgicko, Profesor a riaditeľ Business Ethics Center, Corvinus University of Budapest, Maďarsko

Zdroj reziliencie je v etike – tá je tiež základom pre morálne hodnoty.

Iwona Kuraszko – autorka programu „Feamale Leaders for Change“, Karolinska Institute, Švédsko

Články

Potrebujeme trochu nepohody – Horméza

Kľúčovými pre naše zdravie sú napríklad:  odpovedajúca spánková hygiena, kvalitný stres manažment, zdravá výživa, primeraná a pravidelná …

“Čo nás nezabije, to nás posilní.”

Čo nás nezabije, to nás posilní.“ Známy citát F. Nietzsche – ho trefne vystihuje princíp hormézy, kedy pravidelnému, postupnému vystavovaniu sa str…

Efektívne pracujme s našim “prepínačom” …pre zdravie

Biológia, hlavne biológia človeka, ma fascinuje viac ako keď som ju na výške študoval 😊 Je úžasné ako sa vedcom darí viac rozumieť „bunkovej alchým…