Už počas jej štúdia doma a v zahraničí prebudila svoju vášeň k sebapoznávaniu a sebauvedomovaniu v individuálnom aj organizačnom kontexte. Za týmto účelom absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville.

Odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA.

Od roku 2009 do 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačnej kultúry a leadershipu. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografii.

V roku 2017 bola finalistkou súťaže Lektor roka 2017. Viac ako pätnásť rokov sa venuje trénerskej činnosti najmä v oblastiach leadershipu, firemnej kultúry a osobnostného rozvoja. Jej najväčšou vášňou v pracovnej oblasti sa stala reziliencia.

Zuzana je aktívnou členkou národných a medzinárodných inštitúcií (SOPK, ILA, ISBEE, European SPES Institute).

„Našou úlohou je vedieť včas rozpoznať, čo je pre nás skutočne dôležité a zmysluplné. Som presvedčená, že dôležité nie sú len naše ciele, ale aj spôsob, akým ich dosahujeme. Odvaha žiť v súlade so svojimi morálnymi hodnotami je srdcom našej reziliencie.“