„Vtedy, keď nedokážeme zmeniť situáciu,
stojíme pred výzvou zmeniť seba.“

Viktor Frankl

Články

Reziliencia obyčajnej mamy

Som mamou dvoch úžasných detí. Janíka a Emky. Kým som  nemala deti verila som tomu, že vzdelanie a praktické skúsenosti, ktoré som m...

Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Reziliencia je kľúč k vašej transformácii na profesionálne aj súkromne úspešného a vnútorne vyrovnaného výkonného človeka. Nie je to však...

Leadership a reziliencia: 7 znakov rezilientného lídra

Každý deň realizujeme veľké množstvo rozhodnutí a dostávame sa do situácií, pri ktorých nie je ľahké nachádzať tie najsprávnejšie riešenia. Leaders...

Techniky reziliencie na rýchle zvládnutie stresu

Na zvládnutie stresu je potrebné zmeniť myšlienky. S tým vám pomôžu dve techniky reziliencie, ktoré môžete aplikovať kdekoľvek a vždy, keď cít...