„Vtedy, keď nedokážeme zmeniť situáciu,
stojíme pred výzvou zmeniť seba.“

Viktor Frankl

Reziliencia je naša schopnosť:

zvládať záťažové situácie

efektívneho energy-manažmentu

podávať optimálny výkon

konať v súlade so svojimi hodnotami

dosahovať vytýčené ciele

REZILIENCIA je merateľná ( rezilientný kvocient „RQ“), môžeme ju vedome rozvíjať prostredníctvom osvojovania mikro-rezilientných návykov.

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“ (Aristoteles)

ČO POVEDALI O REZILIENCII

Reziliencia je schopnosť byť víťazom, v súkromnom aj pracovnom živote. Je to vytrvalá práca na tom, čo nám dáva zmysel a posúva nás vpred.

Anastasia Kuzmina – naša najúspešnejšia olympionička

Reziliencia je naša schopnosť nikdy sa nevzdať v našom záväzku k vlastnému i spoločenskému rozvoju a to i napriek rizikám, tlakom a problémom.

Leo Fernando Castelhano Bruno – Profesor, Fundação Dom Cabral, Brazília, odborník na „Situational leadership“.

Reziliencia je kľúčom k udržateľne morálnemu leadershipu.

Sandra Peart – Dekanka, Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť fyzicky, mentálne a emocionálne pevný i napriek dlhodobej neprianzi. Je to naša schopnosť vybudovať si vnútornú odolnosť a zameranosť na dosahovanie cieľov a to i napriek nepriaznivým okolnostiam.

Bobby Ukrop – Prezident a CEO spoločnosti

Reziliencia je to čo nám dodá silu a odvahu keď už nevládzeme a umožní nám „vrátiť sa späť“ na našu cestu za dosiahnutím dobrého a šťastného života.

Joanne B. Ciulla – Profesorka, Department of Management and Global Business, Riaditeľka, Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť pravdivým sám k sebe, čo znamená plne dôverovať svojim hodnotám – morálne konanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu v profesionálnom živote ako aj k žitiu dobrého a zmyslom naplneného života.

Laszlo Zsolnai – Prezident, European SPES Institute, Leuven, Belgicko, Profesor a riaditeľ Business Ethics Center, Corvinus University of Budapest, Maďarsko

Zdroj reziliencie je v etike – tá je tiež základom pre morálne hodnoty.

Iwona Kuraszko – autorka programu „Feamale Leaders for Change“, Karolinska Institute, Švédsko

Články

Reziliencia obyčajnej mamy

Som mamou dvoch úžasných detí. Janíka a Emky. Kým som  nemala deti verila som tomu, že vzdelanie a praktické skúsenosti, ktoré som m…

Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Reziliencia je kľúč k vašej transformácii na profesionálne aj súkromne úspešného a vnútorne vyrovnaného výkonného človeka. Nie je to však…

Leadership a reziliencia: 7 znakov rezilientného lídra

Každý deň realizujeme veľké množstvo rozhodnutí a dostávame sa do situácií, pri ktorých nie je ľahké nachádzať tie najsprávnejšie riešenia. Leaders…