VŠETCI POTREBUJEME REZILIENCIU!

(Karen Reivich, Andrew Shatté)

Reziliencia je naša schopnosť:

zvládať záťažové situácie

efektívneho energy-manažmentu

podávať optimálny výkon

konať v súlade so svojimi hodnotami

dosahovať vytýčené ciele

REZILIENCIA je merateľná ( rezilientný kvocient „RQ“), môžeme ju vedome rozvíjať prostredníctvom osvojovania mikro-rezilientných návykov.

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“ (Aristoteles)

Zuzana Čmelíková a Lubo Jagelek: „Reziliencia je naša vášeň“

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

Už počas jej štúdia doma a v zahraničí prebudila svoju vášeň k sebapoznávaniu a sebauvedomovaniu v individuálnom aj organizačnom kontexte. Za týmto účelom absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville.

Odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA.

Od roku 2009 do 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačnej kultúry a leadershipu. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografii.

V roku 2017 bola finalistkou súťaže Lektor roka 2017. Viac ako pätnásť rokov sa venuje trénerskej činnosti najmä v oblastiach leadershipu, firemnej kultúry a osobnostného rozvoja. Jej najväčšou vášňou v pracovnej oblasti sa stala reziliencia.

Zuzana je aktívnou členkou národných a medzinárodných inštitúcií (SOPK, ILA, ISBEE, European SPES Institute).

„Našou úlohou je vedieť včas rozpoznať, čo je pre nás skutočne dôležité a zmysluplné. Som presvedčená, že dôležité nie sú len naše ciele, ale aj spôsob, akým ich dosahujeme. Odvaha žiť v súlade so svojimi morálnymi hodnotami je srdcom našej reziliencie.“

Mgr. Luboš Jagelek

Nadšenec moderného konceptu reziliencie a energy manažmentu.

Po štúdiu prírodných vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode. Pôsobil v retailových reťazcoch Carrefour a Jednota, no hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde začínal na pozícii vedúceho obchodného tímu a viac ako 11 rokov zastával pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval vo svojej pozícii nielen na bežnej operatíve obchodu, bol zodpovedný za výsledky tímu distribúcie tovaru, spolupracoval takisto na projektoch zákazníckych stratégií, vzdelávacích programov pre zamestnancov,  marketingu.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh o manažmente, leadershipe, takisto z oblastí psychológie, neurovedy, neurobiológie, zdravého stravovania a objavovaním techník reziliencie.

„ Základným pilierom reziliencie je zdravie. Vzdelávajme sa, objavujme, experimentujme, zdieľajme. Vytvorme si prospešné návyky pre zdravie, rezilienciu, naše vzťahy.“

ČO POVEDALI O REZILIENCII

Reziliencia je naša odvaha žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami aj s ohľadom na dôsledky. Činy hovoria viac ako slov.

Bobby Ukrop – CEO Ukrop´s Homestyle Foods, USA

Reziliencia je o trpezlivosti, bezpodmienečnej láske, odhodlaniu, morálnych hodnotách a húževnatosti vo všetkých oblastiach nášho života.

Jayne Ukrop – Filantropka, USA

Reziliencia je kľúčom k udržateľne morálnemu leadershipu.

Sandra Peart – Dekanka, Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA

Reziliencia je to čo nám dodá silu a odvahu keď už nevládzeme a umožní nám „vrátiť sa späť“ na našu cestu za dosiahnutím dobrého a šťastného života.

Joanne B. Ciulla – Profesorka, Department of Management and Global Business, Riaditeľka, Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť pravdivým sám k sebe, čo znamená plne dôverovať svojim hodnotám – morálne konanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu v profesionálnom živote ako aj k žitiu dobrého a zmyslom naplneného života.

Laszlo Zsolnai – Prezident, European SPES Institute, Leuven, Belgicko, Profesor a riaditeľ Business Ethics Center, Corvinus University of Budapest, Maďarsko

Zdroj reziliencie je v etike – tá je tiež základom pre morálne hodnoty.

Iwona Kuraszko – autorka programu „Feamale Leaders for Change“, Karolinska Institute, Švédsko

Články

EFT – tapping

Keď som sa vôbec po 1vý x oboznámil s technikou EFT ( emotional freedom technique), moje myšlienky boli možno obdobné ako tie vaše :). „Čo je…

BDNF ???

BDNF ( brain-derived neurotrophic factor) – neurotrofický mozgový faktor, proteín, ktorý podnecuje rast mozgových buniek, stimuluje neurogené…

TOP 3 knihy 2019 – pre zdravie.

Moja Topka kníh o zdraví, pre zdravie 🙂 Verím, že Vám pomôže v inšpirácii vhodného vianočného darčeka pre vašich blízkych. 1.Anders Hansen: Dobehni…